Patiëntenparticipatie in de zorg

De komende jaren zal ik mij intensief bezighouden met patiëntenparticipatie in de zorg. Patiëntenparticipatie is onlosmakelijk verbonden met ‘goede zorg’. Niet voor niets wordt vanuit de zorgethiek de dimensie van het ‘zorgontvangen’ (responsiveness to care) gezien als een onlosmakelijk onderdeel van het zorgproces van goede zorg ( zie Moral Boundaries van Joan Tronto). Mijn aandacht voor het onderwerp van patiëntenparticipatie past daarom naadloos in mijn werk van de afgelopen 24 jaar op het gebied van zorgethiek.

Ik ben daarom ook blij dat ik in de gelegenheid ben gesteld om voor de komende 4 jaren het onderwerp van patiëntenparticipatie verder mag uitwerken als voorzitter van de Leidende Coalitie Patiëntenparticipatie binnen het UMCG.

Ik zal geregeld op deze pagina informatie geven over het onderwerp en de zaken die mij daarin interesseren.

Ik zie uit naar uw reacties en suggesties