Ethiek van de verloskunde

In het laatste december nummer van het Journal of Medical Ethics wordt een thema gewijd aan de ‘ethiek van de verloskunde’. Interessant juist ook vanwege de Nederlandse discussie over de competenties van verloskundigen enerzijds en gynaecologen anderszijds. Zie bijvoorbeeld de recente berichtgeving hierover op de site van KNOV

Zie voor het Editorial in JME:  J Med Ethics-2014-Quigley-791

Zie ook: Verkerk, Marian , Het goede doen is meer dan het goed doen, Tijdschrift voor verloskundigen; vol. 38 (2013), afl. 10, pag. 45-46 (2) / 2013

Geef een antwoord