Nieuwe publicatie over familiezorg

‘Je doet het gewoon, toch?’

Over relaties, verantwoordelijkheden en familie-ethiek

Moet je zorgen voor je hulpbehoevende ouders omdat het familie is? Volgens hoogleraar zorgethiek Marian Verkerk ‘telt’ het feit dat iemand familie is weliswaar als moreel argument, maar mag het nooit een doorslaggevend argument zijn. ‘Familiezorg is een contested practice waarin onderhandeld wordt over verantwoordelijkheden.’
Lees verder in Wijsgerig perspectief, nummer 1, 2015.

Please follow and like us:

Geef een reactie