Ethiek en corona

Zie hierbij het interview dat dd 28 maart j.l. in Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant werd gepubliceerd. Op 7 april zitten we eigenlijk nog steeds in dezelfde situatie: triage protocollen en zorg om kwetsbaren in onze samenleving. Die kwetsbaren zijn niet alleen ouderen of 70-plussers, maar allen die psychosociaal en existentieel het lastig hebben in onze samenleving. Laten we daar een verantwoordelijkheid voor nemen.

interview

Geef een antwoord