Laten we dansen……

‘Crisis’, ‘strijd’, ‘grenzen stellen’, ‘het virus overwinnen’…. Onze omgang met Corona is omgeven met oorlogstaal. Al in 1980 schreven George Lakoff en Mark Johnson in hun boek ‘Metaphors We Live By’, dat we ons leven ervaren in termen van metaforen. De kern van een metafoor is dat we het ene begrijpen en ervaren in termen van iets anders. In tegenstelling tot wat wel vaak wordt gedacht, is de metafoor niet voorbehouden aan dichters en andere kunstzinnige types, maar behoort het tot onze alledaagse werkelijkheid. We denken, handelen en begrijpen ons bestaan in metaforen.

Lees verder op Nieuw Wij

Geef een antwoord