Aanraking in de zorg

Kwetsbaarheid is onlosmakelijk verbonden aan ons mensen. De huidige coronacrisis maakt ons meer dan ooit bewust van die kwetsbaarheid. Ons lichaam is kwetsbaar, en de zorg – als antwoord daarop – kan die kwetsbaarheid verder vergroten. Goede zorg vraagt daarom om een ‘getrainde waarneming’: is wat ik nu met je doe, ook wat je nodig hebt? Lees verder op https://www.gzpsychologie.nl/magazine-artikelen/belichaamde-zorg-belangrijker-dan-ooit/.

Geef een antwoord