ethiek, opinie

Aanraking in de zorg

Kwetsbaarheid is onlosmakelijk verbonden aan ons mensen. De huidige coronacrisis maakt ons meer dan ooit bewust van die kwetsbaarheid. Ons lichaam is kwetsbaar, en de zorg – als antwoord daarop – kan die kwetsbaarheid verder vergroten. Goede zorg vraagt daarom om een ‘getrainde waarneming’: is wat ik nu met je doe, ook wat je nodig hebt?

corona, ethiek, opinie

Lessen in kwetsbaarheid

Meer dan tien jaar geleden hield ik een lezing voor ouders en hulpverleners van mensen met het syndroom van Down. Aandacht voor de kwetsbare medemens en zorg voor hen die afhankelijk zijn was de teneur van het congres. Totdat een vader het woord vroeg en zei: “Weet u, mijn zoon is niet zo kwetsbaar, het is maar hoe je het bekijkt. Ik, als zogenaamd onafhankelijk en zelfredzaam mens, leer vooral levenslessen van mijn zoon die het syndroom van Down heeft. Hij leert mij met onbevangenheid naar het leven te kijken, zonder tijd en haast, leren leven, dat toont hij mij vooral.”

corona, ethiek, opinie

Laten we dansen……

‘Crisis’, ‘strijd’, ‘grenzen stellen’, ‘het virus overwinnen’…. Onze omgang met Corona is omgeven met oorlogstaal. Al in 1980 schreven George Lakoff en Mark Johnson in hun boek ‘Metaphors We Live By’, dat we ons leven ervaren in termen van metaforen. De kern van een metafoor is dat we het ene begrijpen en ervaren in termen van iets anders. In tegenstelling tot wat wel vaak wordt gedacht, is de metafoor niet voorbehouden aan dichters en andere kunstzinnige types, maar behoort het tot onze alledaagse werkelijkheid. We denken, handelen en begrijpen ons bestaan in metaforen.