Nederlandstalige publicaties

2015

 • Verkerk, M.A. Je doet het gewoon toch? Over relaties, verantwoordelijkheden en familie-ethiek, Wijsgerig perspectief. Nr.1, 2015

2014

 • Verkerk, Marian, Palliatieve sedatie. Soms een sluiproute naar euthanasie? in: Lia van Zuylen, Agnes van der Heide, Suzanne van de Vathorst, Eric Geijteman (red.) De dokter en de dood., Optimale zorg in de laatste levensfase, Leusden, Diagnosis, 2014, pp. 235-245.
 • Cees Hartogh, Aart Hendriks, Marian Verkerk (red) Ethische dilemma’s in de ouderengeneeskunde. Tussen patient en zorgsysteem, Assen, Van Gorcum, 2014.

2013

 • Verkerk, Marian A., Van je familie moetje het maar hebben, in: Komt een filosoof bij de dokter, M.Schermer, M. Boenink, G. Meynen (red.), Amsterdam: Boom, 2013
 • Verkerk, Marian , Het goede doen is meer dan het goed doen, Tijdschrift voor verloskundigen; vol. 38 (2013), afl. 10, pag. 45-46 (2) / 2013

2012

 • Ruijter, W. de, Hendriks, A en Verkerk, M (eds) Huisarts tussen individu en familie. Morele dilemma’s in de huisartsenpraktijk, Assen, Van Gorcum, 2012

2010

 • Verkerk MA, ‘Zorgconcept en competenties’ in :Johan Bouwer(red), (2010) Kwaliteit van zorg, Assen: Van Gorcum

2008

 • Verkerk, MA (2008). “Zorgethiek en professionaliteit.” Verpleegkunde 23(1): 72-74
 • Raghoebar-Krieger, H, Schaub, R, et al. (2008). “Bespreken en beoordelen van professioneel gedrag.” Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde 115(10): 534-540.
 • Verkerk, MA (2008) Ethiek en gezondheid, in: Woorden en daden, een inleiding in de ethiek, Annet van Melle & Peter van Zilfhout, Amsterdam: Boom:263-287.
 • Verkerk, MA (2008) Commentaar op casus Ouders met een psychiatrische aandoening: wie bepaalt het beleid?, in: Kwetsbare kinderen: een ethische zorg, Inez de Beaufort e.a.(red), Den Haag,Lemma: 371-375.
 • Hendriks, AC, Frederiks, BJM, et al. (2008). “Het recht op autonomie in samenhang met goede zorg bezien.” Tijdschrift voor gezondheidsrecht 32(1): 2-18.

2007

 • Verkerk, MA (2007). Lemma Zorgethiek. Lexicon van de ethiek. Becker, M, Stokkum, vB, Tongeren, Pv and Wils, J. Assen, Van Gorcum: 365-368.

2006

 

 • Maeckelberghe, ELM, Knibbe, M, et al. (2006). “Mijn lever voor mijn kind: Morele afwegingen bij levende levertransplantatie van ouder naar kind.” Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 16(4): 102-107
 • Verkerk, MA (2006). Respect voor diversiteit. Multicultureel sterven in het ziekenhuis. Pijnenburg, M and Leget, C, Daemon. 12-23

 

2005

 • Verkerk, MA and Dartel, vH (2005). Ethiek en action research – op weg aar een reflectieve zorgorganisatie. Focus op action research – De professional als handelingsonderzoeker. Boog, B, Slagter, M, Jacobs-Moonen, I and Meijering, F. Assen, Van Gorcum: 37-48.
 • Verkerk, MA and Widdershoven, GAM, Eds. (2005). Over zorg gesproken. Wiens verantwoordelijkheid. Den Haag, NWO.
 • Verkerk, MA and Widdershoven, GAM (2005). Inleiding. Over zorg gesproken. Wiens verantwoordelijkheid? Verkerk, MA and Widdershoven, GAM. Den Haag, NWO: 3-11.
 • Verkerk, MA and Widdershoven, GAM (2005). Terugblik, conclusies en aanbevelingen. Over zorg gesproken. Wiens verantwoordelijkheid? Verkerk, MA and Widdershoven, GAM. Den Haag, NWO: 115-122
 • Verkerk, MA, Bree, dM, et al. (2005). “Reflectieve professionaliteit. Naar een invulling avn het CCMS competentiegebied ‘professionaliteit’.” Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 24(4): 162-166.

2004

 • Verkerk, MA (2004). Ethiek en kwaliteitsbeleid. De gepassioneerde professional. Slagter, M, Meijering, F, Jacobs-Moonen, I, Landeweer, R and Meijer, O. Assen, Van Gorcum: 9-15.
 • Verkerk, MA (2004). Zorgethiek: naar een geografie van verantwoordelijkheden. In gesprek over goede zorg. Manschot, HAM and Dartel, vH. Amsterdam/Meppel, Uitgeverij Boom: 177-191.
 • Verkerk, MA (2004). Over de ethiek van zorgrelaties en de waarde van kwetsbaarheid. Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen. Pool, G. Assen, Van Gorcum: 29-33.
 • Verkerk, MA (2004). Zorg: een ‘vergeten’ notie in burgerschapsdenken. Vrijheid, gelijkheid en broederschap? Wal, GAvd. Budel, Damon: 43-57.
 • Verkerk, MA, Bree, dM, et al. (2004). “Visie op professioneel gedrag – Meer nadruk op reflectie en verantwoording.” Medisch Contact 59(51): 2035-2036.

2003

 • Hees, vM and Verkerk, MA, Eds. (2003). Het goede leven. Over oude en nieuwe waarden. Amsterdam/Meppel, Uitgeverij Boom.
 • Verkerk, MA, Hartoungh,R., Ed. (2003). Ethiek en palliatieve zorg. Assen, Van Gorcum.
 • Verkerk, MA (2003). Autonomie. Het goede leven. Over oude en nieuwe waarden. Hees, vM, Verkerk, M.A. Amsterdam/Meppel, Uitgeverij Boom.
 • Verkerk, MA, B.A.M.The, G.J.Dijkstra (2003). Kind, ouder en palliatieve zorg. Ethiek en palliatieve zorg. Verkerk, MA, Hartoungh,R. Assen, Van Gorcum: 33-46.
 • Verkerk, MA, L. Polstra, M. de Jonge (2003). “Drang in de zorgpraktijk.” Tijdschrift voor Psychiatrie 45(9): 539-549.
 • Verkerk, MA, E.L.M.Maeckelberghe (2003). “Zelf vragen? het concept van autonomie vanuit het perspectief van een relationele ethiek.” Pedagogisch Tijdschrift 28(2): 141-158.
 • Verkerk, MA and Dijkstra, GJ (2003). “Goede zorg voor kinderen met kanker en hun ouders – een zorgethische beschouwing.” Pedagogiek 23(3).

2002

 • Hertogh, C and Verkerk, MA (2002). “Wilsbekwaamheid en verpleeghuiszorg: een ongemakkelijke verhouding.” Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 33: 212-219.
 • Raat, AN, Verkerk, MA, et al. (2002). “Agressie in de huisartsenpraktijk.” Patient Care 29(12): 25-29.
 • Verkerk, MA, E.L.M.Maeckelberghe, AN.Raat, J. Dorscheidt (2002). “Dilemma’s in de huisartsenpraktijk: ethichs en jurdische analyses.” Patient Care 29(11): 57-58
 • Verkerk, MA, L. Polstra, et al. (2002). “Varianten van drang.” Sociale Psychiatrie 21(65): 27-33.

2001

 • Verkerk, MA (2001). “Strijd om en over zorg.” Tijdschrift voor Humanistiek 6(2): 84-88
 • Verkerk, MA (2001). “Over drang als goed zorgen.” Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek 11(4): 101-107.

2000

 • Verkerk, MA (2000). De organisatie als praktijk van verantwoordelijkheid. Waardenvol werk. Ethiek in de geestelijke gezondheidszorg. Graste, J and Bauduin, D. Assen, Van Gorcum: 112-125.
 • Verkerk, MA (2000). “Respect voor autonomie is meer dan keuzevrijheid alleen.” Passage 9(4)
 • Verkerk, MA, Ed. (2000). Filosofie, ethiek en praktijk. Liber Amicorum voor Koo van der Wal. Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Wijsbegeerte.
 • Verkerk, MA and C.Vlaskamp (2000). “Zorg als proces – over zorgpraktijken en zorgvocabulaires.” Nederlands Tijdschrift voor de zorg aan verstandelijk gehandicapten 26(1): 4-17.

1999

 • Verkerk, MA (1999). “Zorg en burgerschap.” Rekenschap 46(4): 218-227.
 • Verkerk, MA (1999). Attituden en ethiek. Geriatrie in de fysiotherapeutische praktijk. Smits-Engelsman, BCMea. Houten, Bohn Stafleu an Loghum: 525-545.
 • Verkerk, MA (1999). “Te veel en te weinig liberaal.” Rekenschap 46(1): 51-55.

1998

 • Verkerk, MA (1998). “Over het stekelvarken, vrouwelijkheid en moraal.” Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek 8(4): 115-121.
 • Verkerk, MA (1998). “Schuine bewegingen.” Rekenschap 45(3): 182-187.
 • Verkerk, MA (1998). “Martha Nussbaum en haar antwoord op het morele tekort.” Rekenschap 45(3): 148-157.
 • Verkerk, MA and Hoven, MJvd (1998). “Ethiek en politiek.” Idee, tijdschrift van het wetenschappelijk bureau D’66 19(2): 8-12.

1997

 • Verkerk, MA (1997). Strijd om erkenning: gelijkwaardigheid of anderzins? Basisboek Handicap en samenleving. Brenninkmeijer, JH. Utrecht, De Tijdstroom/Open Universiteit: 61-72.
 • Verkerk, MA, Ed. (1997). Denken over zorg. Over concepten en praktijken. Utrecht, Tijdstroom/Elsevier.

1996

 • Heteren, Gv, Verkerk, MA, et al. (1996). Themanummer zorg en zwakzinningheid. Meppel, Boom.
 • Verkerk, MA (1996). “Zorg voor het kwetsbare.” Tijd en Taak: 16-17.
 • Verkerk, MA (1996). Mijnheer, heb ik met u een zorgrelatie? Over ethiek, over zorg en over een ethiek van de zorg. Utrecht, Stichting Socrates.
 • Verkerk, MA (1996). “Solidariteit met chronisch zieken? Een zorgethisch antwoord.” Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek 6(4).
 • Verkerk, MA (1996). “Recht doen aan zorg.” Praktische Humanistiek 2: 6-12.

1995

 • Verkerk, MA (1995). “Het ethos van de liberaal. Over het kosmopolitisch ideaal van samenleven.” Rekenschap 42(1): 46-55.
 • Verkerk, MA (1995). “How politics saved the life of ethics.” Rekenschap 42(3): 158-165.
 • Verkerk, MA and Widdershoven, GAM, Eds. (1995). Themanummer technologie en zorg. Gezondheid, theorie in praktijk. Meppel, Boom.

1994

 • Manschot, HAM and Verkerk, MA, Eds. (1994). Ethiek van de zorg- een discussie. Meppel, Boom.
 • Verkerk, MA (1994). Ruimte voor het onvolmaakte. Het lot in eigen hand? Tongeren, Pv. Baarn, Uitgeverij Gooi en Sticht: 288-299.

1993

 • Verkerk, MA (1993). Kinderen eerst? Over onze eeste verantwoordelijkheid. Kind, ziekte en ethiek. Beaufort, IDd and Hilhorst, MT. Baarn, Ambo: 205-220.
 • Verkerk, MA (1993). Crisis, welke crisis? Deugt de ethiek? Medische, milieu- en bedrijfsethiek tussen trend en traditie. Achterhuis, H. Baarn, Uitgeverij Good en Sticht: 93-102.
 • Verkerk, MA (1993). Ongelijke behandeling van ouderen moet?! Verouderingsvraagstukken. Rotterdam, Hoboken Congress Organization: 35-39

1992

 • Verkerk, MA and Hoven, MJvd (1992). Filosofie, ethiek en beleid. Vragen naar zin – Beschouwingen over zingevingsproblematiek. Wal, GAvd and Jacobs, FCLM. Baarn, Ambo: 186-208.
 • Verkerk, MA and Wal, GAvd (1992). “Leeftijd als keuzecriterium?” Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek 2(4): 109-113.
 • Verkerk, MA (1992). Allocatievraagstukken in de gezondheidszorg. Ethiek en recht in de gezondheidszorg. e.a., HAMJtH. Deventer, Kluwer: VI103-126.

1991

 • Verkerk, MA (1991). “Vernieuwing in de gezondheidszorg.” Filosofie en Praktijk 12(4): 207-218
 • Verkerk, MA (1991). “Berust het leeftijdscriterium op een mythe?” Medisch Contact 39(46): 1141-1143.
 • Verkerk, MA (1991). “Verantwoordelijkheid en organisatie.” Beleidswetenschap 5(2): 196-198.
 • Verkerk, MA and Hoven, MJvd, Eds. (1991). Snijden in het brein. Leuven/Apeldoorn, Garant.

1990

 • Verkerk, MA (1990). “Anonieme screening op HIV-infectie.” Filosofie en Praktijk 11(1): 11-20.Verkerk, MA (1990). “Repliek.” Filosofie en Praktijk 11(2): 88-90.
 • Verkerk, MA, Ed. (1990). Mythe van de leeftijd. Den Haag, Meinema.
 • Verkerk, MA (1990). “Ethiek en hulpverlening.” POI Publicatie 1: 1-7.

1989

 • Verkerk, MA (1989). Communautaire kritiek op het filosofisch liberalisme. Filosofiedag Utrecht. Vandenakker, G. Delft, Eburon: 206-215.

1985

 • Verkerk, MA (1985). Ethiek en welzijnsbeleid. Enschede, University Utrecht.
   

   

   

   

Geef een antwoord